ASSÍS Centre d’Acollida. El col·lectiu de les dones sense llar
ASSÍS Centre d’Acollida augmenta els seus esforços cap a l’atenció al col·lectiu de les dones en situació de sense llar
Els Castellers de Sarrià s’han batejat
Dissabte 27 d’abril a la tarda, els Castellers de Sarrià varen celebrar la seva Diada de Bateig a la plaça del Consell de la Vila, de Sarrià
Auxilia Sarria
AUXILIA crea una nova web dedicada a la formació
Un nou espai web necessari per qui vol formar-se i que per diverses causes te dificultats per accedir a uns estudis normalitzats