Som una coordinadora que agrupa associacions i entitats de Sarrià 

que té com objectiu promoure l’acció col·lectiva i fomentar el teixit associatiu del barri.

Els objectius principals i activitats de la taula, recollits en els estatus de l’associació, es poden resumir en les següents àmbits d’actuació:

Participació.
Fomentar la participació de les entitats i dels veïns del barri en les activitats i festes populars.
Promoure activitats obertes i participatives que facilitin les relacions entre el veïnat.

Cultura.
Fomentar activitats de caràcter cultural.
Estimular les festes tradicionals i les activitats de Cultura Popular.

Societat.
Fomentar la igualtat de gènere, la convivència, la cooperació i la solidaritat ciutadana.
Representar el veïnat del barri en els espais de participació social.

Suport i Transparència.
Informar i assessorar a les entitats del barri satisfent les seves necessitats.
Comunicar amb precisió les decisions de la junta de l’entitat.

La Taula s’organitza mitjançant la Junta de l’entitat, les comissions de caràcter estructural i les comissions puntuals creades per dur a terme una tasca concreta.

L’Assemblea de les Entitats Sòcies es el màxim òrgan de govern de l’entitat. La Taula d’Entitats de Sarrià és membre del Consell d’Associacions de Barcelona

Composició actual de la Junta de govern de La Taula 

Càrrec i data d’incorporació a la Junta

Presidència

19 de Juny 2017

Oriol Solina Feliu

Vicepresidència

19 de Juny 2017

Enrique Delgado Gutierrez

Secretaria

19 de Juliol 2017

Eva Ceano-Vivas

Tresoreria

19 de Nov. 2017

Joaquim Roura Asensio

Relacions Externes

19 de Juny 2017

Montserrat Morera Isern

Vocalies

19 de Juny 2017

19 de Juny 2017

Ricard Julià i Capdevila

Manel Vilanova Salvador