El Banc de Recursos de la Taula d’Entitats de Sarrià és una iniciativa promoguda per les entitats de l’Associació que pretén donar servei a les entitats del barri mitjançant el préstec de materials diversos per realitzar les seves activitats.

 

Es tracta d’un espai obert a totes les entitats i col·lectius de Sarrià, un lloc on tothom pot compartir i cedir els seus recursos, fomentant el treball en xarxa i potenciant sinergies entre el teixit associatiu del barri.

Les entitats de la taula han acordat iniciar el projecte elaborant un inventari dels materials que les entitats vulguin compartir i fer petites adquisicions que es considerin prioritàries.

Recentment la Taula ha adquirit un equip de veus que ja han utilitzat varies entitats del barri a la recent Festa Major.

 

Relació dels recursos del Banc

Equip de veus format per un o dos altaveus amb els seus trípodes i un micròfon.

Funcionament amb bateria incorporada i també amb connexió a la xarxa eléctrica

El micròfon necessita piles. Pot ser que les piles no estiguin amb suficient càrrega elèctrica per el seu funcionament. Es convenient realitzar una càrrega a les bateries dels altaveus abans de la seva utilització. En cas d’utilitzar els dos altaveus cal tenir cura que el cable que els uneix no sigui trepitjat.  

Contacte per realitzar la reserva: taula.entitats.sarria@gmail.com

Cal realitzar la reserva 10 dies abans del lliurament de l’equip 

Preu gratuït per les entitats sòcies de la Taula

 

Carpa plegable

Disposem de dos carpes plegables de color blanc-beix que cobreixen una superfície de 3x3m.  

Contacte per realitzar la reserva: taula.entitats.sarria@gmail.com

Cal realitzar la reserva 10 dies abans del lliurament del material.

Preu gratuït per les entitats sòcies de la Taula

40 Cadires metàliques 

Cal demanar-les amb 15 dies anticipació al correu electrònic secretaria@centredesarria.cat 

i acordar amb la secretaria del Centre l’horari de recollida i del retorn

No es poden deixar al exterior durant la nit

Cal deixar un dipòsit de 50 euros