Entaula’t 2018, Debat sobre l’associacionisme

with No hi ha comentaris

El passat dia 19 de desembre a la Casa Orlandai, la Taula d’Entitats de Sarrià seguint la iniciativa posada en marxa l’any 2016, va tornar a organitzar l’Entaula’t.

L’Entaula’t és bàsicament una taula rodona en la que hi participen diferents ponents procedents d’altres estructures associatives de la Ciutat de Barcelona. els ponents presenten les seves experiències de gestió i desenvolupament de les seves principals activitats.

És una activitat oberta a tots els veïns i entitats de Sarrià per debatre i compartir experiències en relació al funcionament i perspectives futures del mon associatiu. Al mateix temps, també és una trobada festiva amb motiu de les festes de Nadal.

Amb l’Entaula’t i també amb la Mostra d’Entitats, la Taula vol reforçar la cohesió entre les entitats del barri i facilitar un debat per trobar iniciatives que permetin vertebrar el nostre associacionisme, promoguin una millor integració i participació de tots els ciutadans en la vida pública, i  fomentin  la participació dels joves i també de la gent gran. 

Els ponents de la taula rodona van ser:

Toni Reig, President de la Coordinadora d’Entitats del Poble SecAgrupació amb mes de 80 entitats del barri del Poble Sec. Presentació del premi 2018 al millor projecte innovador d’entitat no juvenil concedit pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Miquel Aragón, gerent del Consell d’Associacions de Barcelona. Presentació dels resultats de l’enquesta Panoràmic a Sarrià

Lamentablement no va poder assistir a la jornada Paula Aguilar, Educadora Social del CRI Hort de la Vila del Centre de Sant Joan de Deu. Centre Residencial per a persones sense sostre  en vies d’integració.