Mostra d’Entitats de Sarrià 2021

with No hi ha comentaris
La Taula d’Entitats de Sarrià organitza novament la Mostra anual de les Entitats del barri.
El darrer any 2020 no fou possible organitzar la nostra fira anual. La emergència sanitària ens ho va impedir.
Enguany farem la Mostra d’Entitats amb les mesures COVID que siguin de aplicació el proper 17 d’octubre.  
La MOSTRA d’ENTITATS DE SARRIÀ es un espai de trobada de les associacions del barri amb els veïns que facilita a les entitats donar-se a conèixer i difondre la seva tasca.
Tota entitat interessada amb participar pot fer-ho enviant sol·licitud a la Taula d’Entitats de Sarrià