El Porta a porta de Sarrià Vell

with No hi ha comentaris

Ja fa un any que es va implantar el sistema de recollida porta a porta al casc antic de Sarrià. Un sistema que, gràcies a la col·laboració de veïns, ha aconseguit que la recollida selectiva passi d’un 19% a un 60%.

Sarrià amb el 60% de recollida selectiva, és el barri amb el percentatge de reciclatge més elevat de la ciutat de Barcelona, 18 punts per sobre de la mitjana de la ciutat, que es situa al voltant del 36%. 

Amb el sistema porta a porta la recollida de la matèria orgànica és la que més ha augmentat i cal destacar que és d’una altíssima qualitat, tan sols té menys del 2% de materials no orgànics.   

A la resta de Barcelona els contenidors de matèria orgànica recullen al voltant d’un 15% de materials d’impropis.

Aquest alta qualitat permet generar un compost útil per a l’agricultura i la jardineria, i converteix el que era un residu en un recurs.

Recollida Porta a porta Sarrià
Fotografia de @Elena Bulet (Diari El Jardí de Sarrià – Sant Gervasi)

A banda de la fracció orgànica, la recollida de plàstics i metalls s’ha doblat, d’un 34% a un 71%, i la recollida del paper i del cartró ha passat d’un 30% a un 54%.

Aquest nou sistema ha suposat un canvi d’hàbits en les 5.000 famílies de Sarrià Vell, que han hagut de fer forat a les seves cuines o patis per instal·lar els cubells de colors i fer un esforç organitzatiu per respectar els dies designats per a cada fracció. Sens dubte la bona disposició dels veïns i veïnes han estat la clau la de l’èxit del nou sistema.

Recollida Porta a porta Sarrià

Com qualsevol afer, el sistema també ha tingut els seus detractors, que deien que el sistema no funcionaria i que complicava en excés la vida de les persones, però ha estat minoria, i el  temps ha donat la raó als que voluntariosament han separat les seves restes domèstiques i han apostat per reciclar, que han estat una gran majoria de sarrianencs i sarrianenques.

A més, com a innovació, el sistema té un seguiment periòdic que porten a terme veïns, comerciants, algunes entitats i els serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de canalitzar les queixes i buscar solucions a les incidències que van sorgint. Aquesta informació es pot consultar a al apartat de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

El sistema encara té alguns reptes, com el de la recollida de orgànica, on molta gent està abandonant l’ús del cubell,  els punts negres d’acumulació de bosses fora dels dies de recollida o de fraccions que no es recullen, la nova distribució de les bosses en diferents comerços del barri o el de convèncer als veïns i veïnes que es neguen en rotund a reciclar, entre d’altres.

Vocalia Medi Ambient de l’Associació de Veïns de Sarrià